Championship of Irkutsk- 1944

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Zaretsky E.

*

11.5

2

Skotorenko V.

*

10.0

3

Orlov A.

*

9.0

4

Tokaishvili K.

*

8.5

5

Kitenko N.

*

8.0

6

Kulakov

*

7.5

7

Kilesso G.

*

7.5

8

Sachkov V.

*

7.5

9

Dulebov N.

*

7.0

10

Opanasenko

*

7.0

11

Karpov V.

*

6.5

12

Riutin B.

*

5.5

13

Dvizin V.

*

5.5

14

Kopylevich I.

*

4.0

15

Chekmenev E.

*

0.0


Base Ukraine-XX century, Nasha Sibskana 18.9.2019
database of games in PGN format ch_irk44.zip(13 games of 105)