Championship of Dnepropetrovsk- 1944

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Rozanov

*

.

2

Skotorenko V.

*

10.0

3

Ginzburg M.

*

.

4

Tseitlin

*

.

5

Poliakov

*

.

6

Mogilevsky

*

.

7

Bojarintsev

*

.

8

Ginzburg V.

*

.

9

Voshchinsky

*

.

10

Nazarenko

*

.

11

Alekseev

*

.

12

Smolianinov

*

.


64 34-1970 10 page
database of games in PGN format ch_dne44.zip(11 games of 66)