Team championship of Leningrad- 1939(Class A)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Spartak

*

551.0(of 840)

2

Elektrik

*

517.5

3

Iskusstvo

*

479.5

4

Zenit

*

467.0

5

Likomotiv

*

397.0

6

Energia

*

279.5

7

Metallist

*

275.0

8

Nauka

*

250.5

Team championship of Leningrad- 1939(Class B, 1 GROUP)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Molnia

*

196.5(of 340)

2

Burevestnik

*

183.5

3

Oktiabr

*

.

4

Poligrafist

*

.

5

Proletarskaya pobeda

*

.

Team championship of Leningrad- 1939(Class B, 2 GROUP)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Temp

*

276.0(of 425)

2

Vodnik

*

265.5

3

Uchitel

*

.

4

KIM

*

.

5

Pishchevik

*

.

6

Monolit

*

.

Team championship of Leningrad- 1939(Class C, 1 GROUP)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Kirovskiy zavod

*

.

2

*

.

3

*

.

4

*

.

5

*

.

Team championship of Leningrad- 1939(Class C, 2 GROUP)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Zavod im. Karla Marksa

*

42.0(of 48)

2

Zavod im. Lenina

*

31.5

3

Krasnyj Metallist

*

.

4

Glavneftesbyt

*

.

5

Zavod im. Maksa Geltza

*

.


64 30-1939 4 page, 64 35-1939 4 page
Spartak: Rabinovich I.,Shchipunov,Furman S.,Abramov L.,
Oktiabr: Goldberg G.,
Molnia: Guldin L.,
database of games in PGN format ch_let39.zip( games of ???)