Championship of Baku- 1939

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Zhilakov M.

*

10.0

2

Selimkhanov K.

*

9.0

3

Egiazarov

*

9.0

4

Sarychev K.

*

8.0

5

Gulishambarov

*

7.5

6

Amirkhanov

*

7.0

7

Shishman

*

7.0

8

Doktorsky

*

6.0

9

Agadzhanov

*

6.0

10

Grigorian

*

5.5

11

Senkevich

*

5.0

12

Svechnikov

*

4.0

13

Zhoglev

*

4.0

14

Medvedev

*

3.0


database of games in PGN format ch_bak39.zip( games of 91)