Team championship of Ukraine- Odessa 16-21.12.1938(Class A)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

KIM-Kiev

*

5.5

8

9

9

10

41.5

2

Gosuniversitet-Odessa

6.5

*

6.5

7

6.5

10.5

37.0

3

Spartak-Dnepropetrovsk

4

5.5

*

6.5

7

9.5

32.5

4

Zdorovie-Odessa

3

5

5.5

*

8

11

32.5

5

Nauka-Kiev

3

5.5

5

4

*

9

26.5

6

Pishchevik-Poltava

2

1.5

2.5

1

3

*

10.0


KIM: Goldenov P.,Belakovsky,Gorbatsevich,Knizhnik,Voznesensky,Vaisberg,Blinder B., Efremov,Dubrovner,Nabatnikov,Faerberg,Portnaya
Gosuniversitet: Shukhgalter,Kalafati,Astner,Kogan,Limenis,Frid,Rozenblat,Vaikhbrot, Rozenblat,Fridman,Neiman,Kosa
Spartak: Kunin,Nesis,Khalatnikov
Zdorovie: Korchmar S.,Savitsky,Guler
Pishchevik: Shtanko
Nauka: Belchikov,Simonenko
Best results by boards:
1 board: Kunin-5
2 board: Kalafati-4
3 board: Gorbatsevich-4
4 board: Savitsky-4
5 board: Guler-4.5
6 board: Frid- 4.5
7 board: Blinder B.-3.5
8 board: Efremov-4.5
9 board: Rozenblat-3.5
10 board: Nabatnikov-3.5
11 board: Shtanko-4.5
12 board: Portnayav-5
Shahist 64 36-1938 1 page
database of games in PGN format ch_ukt38.zip(4 games of 360)