Championship of Kharkov- 1923

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Oystrakh

*

8.5

2

Diakov

*

7.5

3

Kazakevich

*

7.0

4

Kirillov V.

*

7.0

5

Grigorenko D.

*

6.5

6

Livshitz

*

.

7

Altshuler

*

.

8

Monov

*

.

9

Blankstein

*

.

10

Zhiliaev

*

.

11

Shchuchinsky I.

*

.

12

Tishchenko

*

.


database of games in PGN format ch_har38.zip(4 games of 66)