Championship of Khabarovsk- July 1937

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Sergienko

*

10.0

2

Niket

*

9.0

3

Katunov

*

9.0

4

Lobanov

*

8.0

5

Prokofiev

*

8.0

6

Shubin

*

7.5

7

Panasenko

*

7.0

8

Morozov

*

6.0

9

Dulebov

*

5.5

10

Klambotsky

*

5.0

11

Rychkov

*

4.5

12

Vilchinsky

*

4.0

13

Trokhachev

*

4.0

14

Orekhov

*

3.5


64 39-1937 4 page
database of games in PGN format ch_hab37.zip(2 games of 91)