All-Union Young Masters 1936

1 Rauzer,Vsevolod
&;
01110118.5 / 14 57.00
2 Chekhover,Vitaly
&;
011118.5 / 14 57.00
3 Kan,Ilia Abramovich 101
&;
0118.0 / 14  
4 Konstantinopolsky,Alexander C 01
&;
101017.5 / 14 50.75
5 Ragozin,Viacheslav 0001
&;
101117.5 / 14 46.25
6 Alatortsev,Vladimir 100001
&;
117.0 / 14  
7 Riumin,Nikolay Nikolaevich 00010
&;
5.5 / 14  
8 Goglidze,Victor Arsentievich 0000000
&;
3.5 / 14  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format lenina36.zip(56 games of 56)