Championship of Baku- 1935

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Makogonov V.

*

8.5

2

Makogonov M.

*

8.0

3

Egiazarov

*

6.5

4

Nadyrov

*

6.0

5

Doktorsky

*

6.0

6

Selimkhanov

*

5.5

7

Voinov

*

5.5

8

Sarychev

*

5.5

9

Shishman

*

5.0

10

Zhilakov

*

4.5

11

Ivanov

*

3.0

12

Shikhlinsky

*

2.0


64 3-1935 1 page
database of games in PGN format ch_bak35.zip(games of 66)