Tournament in Red Army Home- Leningrad 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Shneideman(Stepanov) G.

*

12.5

2

Guldin L.

*

12.0

3

Arsh M.

*

12.0

4

Duz-Hotimirsky F.

*

11.0

5

Zek

*

10.0

6

Vasiliev V.

*

10.0

7

Shamayev L.

*

9.5

8

Shtremer

*

8.5

9

Kurnosov

*

7.0

10

Kapustin

*

7.0

11

Shishko

*

5.5

12

Kolesnikov

*

4.5

13

Klimov

*

2.5

14

Pokrovsky

*

1.5

15

Kochura

*

0.0


Shakhmaty v SSSR 1934 105 page
database of games in PGN format lenind34.zip(games of 105)