Championship of "Spartak"(Gorky region-) Gorky 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Panov V.

*

6.0(off contest)

2

Pletnev

*

5.5

3

Uviatkin

*

3.5

4

Almazov

*

3.5

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.


Shahmaty v SSSR 10-1934 206 page
database of games in PGN format gorkyb34.zip(games of 28)