Championship of Vinnitsa Region- 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Konstantinopolsky A.

*

9.0(off contest)

2

Akshanov

*

7.5

3

Burma

*

6.5

4

Razdolsky

*

6.0

5

Lerner

*

5.5

6

Shilman

*

5.5

7

Vainshtein

*

4.0

8

Moskovchenko

*

4.0

9

Grimgoltz

*

3.0

10

Ortenburg

*

3.0

11

Gumeniuk

*

1.0


Shakhmaty v SSSR 1934 208 page
database of games in PGN format ch_vrg34.zip(2 games of 55)