Championship of Moscow "Trade Unions"- 11-20.3.1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Yudovich M.(s)

*

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

1

6.5

2

Verlinsky B.

1/2

*

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1

6.0

3

Panov V.

1/2

1/2

*

0

1

1

1

1/2

1

5.5

4

Kosolapov S.

1/2

0

1

*

0

1

0

1

1

4.5

5

Kuptsov

0

1/2

0

1

*

1

1

1

0

4.5

6

Chistiakov A.

0

1/2

0

0

0

*

1/2

1

1

3.0

7

Rabinovich P.

0

0

0

1

0

1/2

*

0

1

2.5

8

Fogelevich F.

0

0

1/2

0

0

0

1

*

1

2.5

9

Pobedin V.

0

0

0

0

1

0

0

0

*

1.0

Championship of Moscow "Trade Unions"- Semifinal, 1 group February 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Kuptsov

*

6.0

2

Rabinovich P.

*

5.5

3

Kulchinsky

*

5.0

4

Pobedin

*

4.5

5

Kamyshov M.

*

4.0

6

Naglis B.

*

4.0

7

Podolny

*

3.0

8

Uspensky

*

2.5

9

Varentsov

*

1.5

Championship of Moscow "Trade Unions"- Semifinal, 2 group February 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Chistiakov A.

*

6.0

2

Kosolapov

*

5.5

3

Fogelevich

*

4.5

4

Imenitov

*

4.0

5

Molchadsky

*

4.0

6

Rutstein

*

4.0

7

Snegirev

*

4.0

8

Nikolsky

*

3.5

9

Kholin

*

0.5


Shakhmaty v SSSR 1934 105 page
database of games in PGN format ch_mtr34.zip(games of 108)