Championship of NKYST(Narodnyj Komissariat Yustitsii)- Moscow 1932

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Filatov

*

2

Grekov N.

*

3

Vorchenko

*

4

Maltsev

*

5

Kuznetsov

*

6

Morachevskaya

*

7

Likum

*

8

Goltz

*

9

Rubtsova O.

*

10

Bogusevich

*

11

Krylenko N.

*

12

Golubeva

*

13

Rozhdestvensky

*


74 3-1932 51 page
database of games in PGN format moscob32.zip(1 games of 78)