Olympiad of 1 category- Leningrad 1932(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Marach I.

*

7.5

2

Shamayev L.

*

7.0

3

Ravinsky G.

*

6.0

4

Kalinin

*

5.5

5

Savitsky L.

*

5.5

6

Travin

*

5.0

7

Abramov L.

*

4.5

8

Nessler

*

4.5

9

Semenov

*

4.0

10

Stepanov N.

*

3.0

11

Kojalovich B.

*

2.5

Olympiad of 1 category- Leningrad 1932(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Proskurin

*

7.0

2

Sokolsky A.

*

7.0

3

Goldberg G.

*

5.5

4

Kuzminykh E.

*

5.5

5

Kagan M.

*

4.5

6

Zek

*

4.0

7

Chekhover V.

*

4.0

8

Rabinkov

*

3.5

9

Starchenkov

*

2.0

10

Kogan

*

1.0


Shakhmaty v SSSR 1932 145 page
database of games in PGN format leninc32.zip(games of 100)