Championship of Stalino(Donetsk now)- 1932

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Seleznev A.

*

10.5(off contest)

2

Gaevsky

*

10.5

3

Gershman

*

9.0

4

Olshvanger

*

9.0

5

Kholoptsev

*

8.5

6

Vorotilov

*

5.0

7

Sergeev

*

5.0

8

Kuznetsov

*

4.5

9

Terekhov

*

3.5

10

Tsvova

*

3.5

11

Kopytin

*

3.0

12

Brandt

*

2.5

13

Kichiev

*

2.5


Shakhmaty v SSSR 1932 386 page
database of games in PGN format ch_sta32.zip(games of 78)