3 Team Championship of "Trade Unions"- (1 semifinal) 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Gostorg and Cooper.(Moscow)

*

4.5

4

2.5

3

5

5

4

6

34.0

2

Mashinostroitel(Leningrad)

1.5

*

3

3

5

4.5

4.5

4.5

5.5

31.5

3

Rezino-Khimiki(Leningrad and Moscow)

2

3

*

4

3

3

4.5

5

5.5

30.0

4

Mukomolniki(Leningrad and Moscow)

3.5

3

2

*

3.5

1

5

4.5

5.5

28.0

5

Zavod "Krasny Profintern"(Bezhitsa)

3

1

3

2.5

*

3

4

5

4.5

26.0

6

Mestran(Leningrad and Middle Volga)

1

1.5

3

5

3

*

3

3.5

5

25.0

7

Selprom(Leningrad)

1

1.5

1.5

1

2

3

*

4

5.5

19.5

8

Osnovnaya Khimia(Leningrad and Moscow)

2

1.5

1

1.5

1

2.5

2

*

3.5

15.0

9

Vodniki(Middle Volga)

0

0.5

0.5

0.5

1.5

1

0.5

2.5

*

7.0

3 Team Championship of "Trade Unions"- (2 semifinal) 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Avtotraktor(Moscow and Stalingrad)

*

3.5

2.5

4.5

3

4

4

5

5

5

36.5

2

Neftianiki(Baku)

2.5

*

3.5

3.5

3.5

4

3.5

6

4.5

5.5

36.5

3

Srednia Azia(Moscow)

3.5

2

*

3

3

4.5

4

5.5

5

5

36.0

4

Rabpros(Ukraine)

1.5

2.5

3

*

4.5

3.5

4.5

3.5

6

6

35.0

5

Transp.Mashinostr.(Gorky)

3

2.5

3

1.5

*

2.5

3.5

5

3

4.5

28.5

6

Narsviaz(Ural)

2

2

1.5

2.5

3.5

*

3.5

2.5

4.5

5

27.0

7

Promzhilstroy(Moscow)

2

2.5

2

1.5

2.5

2.5

*

4

3

4.5

24.5

8

Kozhevniki(Moscow)

1

0

0.5

2.5

1

3.5

2

*

4.5

4

19.0

9

Obshch.pitanie(Leningrad)

1

1.5

1

0

3

1.5

3

1.5

*

5

17.5

10

Torfianiki(Shatura)

1

0.5

1

0

1.5

1

1.5

2

1

*

9.5

3 Team Championship of "Trade Unions"- (3 semifinal) 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Elektriki(Leningrad)

*

3.5

4.5

2

4

5

5

4

5.5

6

39.5

2

Khlopchato-bumazhniki(Moscow region)

2.5

*

3.5

3.5

4

4

4

4.5

5.5

6

37.5

3

Pechatniki(Leningrad and Moscow)

1.5

2.5

*

3

3.5

5

5.5

4

5.5

5.5

36.0

4

Finanso-bank(Moscow)

4

2.5

3

*

2

3

4

5

5

4.5

33.5

5

Kommunalniki(Moscow)

2

2

2.5

3.5

*

3

3

3.5

6

4.5

30.0

6

Sakharniki(Moscow)

1

2

1

3

3

*

3

3.5

4

4

24.5

7

Zavod "Serp i molot"(Moscow)

1

2

0.5

2

3

3

*

3

4

2.5

21.0

8

Selkhozmashinostr.(Ukraine)

2

1.5

2

1

2.5

2.5

3

*

2

3.5

20.0

9

Georgia

0.5

0.5

0.5

1

0

2

2

4

*

5

15.5

10

Shveiniki(Moscow)

0

0

0.5

1.5

1.5

2

3.5

2.5

1

*

12.5

3 Team Championship of "Trade Unions"- (4 semifinal) 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Khlopchato-bumazhniki(Leningrad)

*

4.5

4

4

3.5

3

6

5

5.5

6

41.5

2

Ugolshchiki(Donbass)

1.5

*

2.5

4

3.5

5

4

4.5

5

6

36.0

3

Zavod "Krasny putilovets"(Leningrad)

2

3.5

*

3

3.5

5

3

3

5.5

5.5

34.0

4

Zheleznodorozhniki(Moscow,Kiev and Leningrad)

2

2

3

*

4

3

4

4

4.5

5

31.5

5

Mediki(Leningrad and Kiev)

2.5

2.5

2.5

2

*

2.5

2.5

4

3.5

5

27.0

6

Gosuchrezhdenia(Moscow)

3

1

1

3

3.5

*

3

4.5

3

4

26.0

7

Steklo-farfor(Leningrad and Tulevo)

0

2

3

2

3.5

3

*

2.5

4

4.5

24.5

8

Rabis(Leningrad)

1

1.5

3

2

2

1.5

3.5

*

4

5

23.5

9

Gorpredpriatia(Moscow)

0.5

1

0.5

1.5

2.5

3

2

2

*

5

18.0

10

Chern. Metallurg(Ural)

0

0

0.5

1

1

2

1.5

1

1

*

8.0

3 Team Championship of "Trade Unions"- 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Elektriki(Leningrad)

*

4

4.5

4

4

16.5(of 24)

2

Gostorg and cooper.(Moscow)

2

*

4

3

3

12.0

3

Khlopchato-bumazhniki(Leningrad)

1.5

2

*

3.5

4.5

11.5

4

Neftianiki(Baku)

2

3

2.5

*

3

10.5

5

Avtotraktor(Moscow and Stalingrad)

2

3

1.5

3

*

9.5


Elektrik: Starchenkov,Lurie,Pishchik,Burkovsky,Pitiugov,Yudin
Gosuchrezhdenia: Krylenko N.
Srednia Azia: Saidkhanov P.,Khodzhaev Z.,Vainstein B.,Khodzhibekov S.,
database of games in PGN format ch_trt31.zip(games of 1086)