Olympiad of Leningrad- 1930(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Travin

*

9.0

2

Rogan

*

8.0

3

Marsky M.

*

6.5

4

Einor

*

6.5

5

Preobrazhensky

*

5.5

6

Vait

*

5.0

7

Kuzminykh E.

*

5.0

8

Alikhan

*

3.5

9

Kitaev

*

3.0

10

Ioffe

*

1.5

11

Sher

*

0.5

Olympiad of Leningrad- 1930(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Marach I.

*

8.5

2

Miasoedov

*

8.5

3

Deibner

*

8.0

4

Dobrotvorsky

*

6.5

5

Tolush A.

*

6.5

6

Saveliev

*

5.5

7

Baryshev

*

5.0

8

Vinokur

*

4.5

9

Zverev

*

4.5

10

Semenov

*

3.5

11

Itskov

*

3.0

12

Shtremer

*

2.0

Olympiad of Leningrad- 1930(3 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Batuev A.

*

10.5

2

Proskurin

*

7.5

3

Rodossky

*

7.0

4

Yuriev B.

*

7.0

5

Prokofiev

*

6.0

6

Rudin

*

6.0

7

Rovner D.

*

5.5

8

Yurg

*

5.5

9

Pumpiansky

*

5.0

10

Mukhin

*

4.0

11

Volkovyssky

*

2.0

12

Minukhin

*

0.0


Shakhmatnyj Listok 1930 138 page
database of games in PGN format olylen30.zip(games of 187)