Olympiad of Leningrad- 1929(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Travin L.

*

7.0

2

Kurenkov

*

6.5

3

Stepanov

*

6.5

4

Ganichev

*

6.0

5

Zinder

*

5.5

6

Rulev

*

5.5

7

Alekseev S.

*

5.0

8

Avzin

*

4.0

9

Mukhin

*

3.0

10

Verner

*

1.0

Olympiad of Leningrad- 1929(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Kubbel L.

*

10.5

2

Bogoradovsky

*

10.0

3

Kurnosov

*

9.0

4

Belchikov

*

9.0

5

Yuriev B.

*

9.0

6

Gorfinkel

*

7.0

7

Vasiliev V.

*

7.0

8

Gribanov

*

6.0

9

Prokofiev

*

6.0

10

Pashkovsky

*

5.5

11

Vtorov

*

3.5

12

Podgaisky

*

3.0

13

Nechaev

*

2.5

Olympiad of Leningrad- 1929(3 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Shchipunov

*

10.0

2

Rovner D.

*

9.0

3

Marach Y.

*

9.0

4

Rabinkov

*

8.5

5

Feldman

*

8.5

6

Deibner

*

7.5

7

Yuriev V.

*

7.5

8

Chernikov O.

*

5.5

9

Krylov

*

4.0

10

Ivanov

*

2.5

11

Stein

*

2.0

12

Ilmenkov

*

2.0

13

Surin

*

1.0

Olympiad of Leningrad- 1929(4 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Chekhover V.

*

7.0

2

Kuzminykh E.

*

6.5

3

Ioffe

*

6.0

4

Shapiro

*

5.5

5

Ragozin V.

*

5.0

6

Khazanov

*

5.0

7

Yagdfeld

*

5.0

8

Dobrotvorsky

*

2.0

9

Kagan M.

*

2.0

10

Khodorov

*

1.0

Olympiad of Leningrad- 1929(5 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Batuev A.

*

10.0

2

Goldberg G.

*

10.0

3

Shiriaev

*

10.0

4

Petrov

*

9.0

5

Sokolsky A.

*

9.0

6

Perfiliev A.

*

8.0

7

Nessler

*

7.5

8

Radin

*

7.0

9

Sher

*

7.0

10

Miasoedov

*

6.5

11

Orlov

*

6.5

12

Proskurin

*

4.0

13

Sinkel

*

2.5

14

Krupchitsky

*

1.0

Olympiad of Leningrad- 1929(6 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Stepanov(Shneideman) G.

*

10.0

2

Polonsky

*

9.5

3

Salmin

*

9.0

4

Belin

*

8.5

5

Budo A.

*

8.0

6

Batuev M.

*

7.5

7

Uspensky

*

5.0

8

Rossels

*

5.0

9

Kanareikin

*

4.5

10

Ageeva

*

4.5

11

Goldbraikh

*

2.0

12

Steingauer

*

1.0

Olympiad of Leningrad- 1929(7 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Alatortsev V.

*

11.0

2

Koyalovich B.

*

11.0

3

Kalinin

*

9.5

4

Murashko

*

8.0

5

Vainshtein

*

7.0

6

Alekseev B.

*

6.5

7

Kozlov

*

6.5

8

Marach I.

*

6.5

9

Starchenkov

*

6.5

10

Berens

*

6.0

11

Pankratiev

*

5.0

12

Rogan

*

4.5

13

Makhlin

*

1.5

14

Trosnov

*

1.5


Shahmatnyj Listok 7-1929 108 page
database of games in PGN format olylen29.zip(games of 136???)