Championship of club "Transport"- Moscow 1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Duz-Hotimirsky F.

*

13.0

2

Rabinovich A.

*

12.5

3

Viktorov

*

11.0

4

Samokhotsky

*

10.0

5

Seleznev D.

*

10.0

6

Noskov

*

9.5

7

Pavlov D.

*

9.5

8

Radugin

*

9.5

9

Shipovsky

*

9.0

10

Fridstein G.

*

7.5

11

Redin

*

7.0

12

Panchenko N.

*

6.5

13

Gubanov

*

6.0

14

Belshev

*

5.0

15

Nazarovsky

*

4.5

16

Pivovarov

*

4.0

17

Gabikh

*

1.0


64 5-1929,Shahmatnyj Listok 2-1929 58 page
database of games in PGN format moscob29.zip(games of 136)