Championship of Novgorod- March 1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Sozin V.

*

16.0

2

Kalashnikov V.

*

13.0

3

Shatkovsky E.

*

13.0

4

Rodionov R.

*

11.5

5

Rodionov D.

*

10.5

6

Burtsev D.

*

10.5

7

Matsulevich V.

*

10.5

8

Ezupov I.

*

.

9

Koltsov M.

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.


64 9-1929 6 page,Shahmaty 5-1929 104 page
database of games in PGN format ch_nov29.zip(1 games of 136)