Championship of Irkutsk- 1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Shumilin N.

*

8.5

2

Gilenko

*

7.5

3

Afanasiev

*

7.0

4

Ivanov G.

*

6.5

5

Takaishvili

*

6.5

6

Klibansky

*

5.0

7

Kogan

*

5.0

8

Nekipelov

*

4.0

9

Ivanov B.

*

2.0

10

Koshkarov

*

2.0

11

Vysotsky

*

1.0


Shahmatnyj Listok 6-1929 94 page
database of games in PGN format ch_irk29.zip(1 games of 55)