Championship of Dnepropetrovsk- 1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Tiutin

*

10.0

2

Minkovsky

*

9.5

3

Dvoskin

*

8.0

4

Kaem Y.

*

7.5

5

Reshetov

*

7.5

6

Yakubovsky

*

7.5

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


Shahmatnyj Listok 12-1929 190 page
database of games in PGN format ch_dne29.zip( games of 91)