Championship of club "Transport"- Moscow 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Verlinsky B.

*

12.0

2

Kholodkevich H.

*

11.0

3

Velichkin

*

9.5

4

Panchenko N.

*

9.5

5

Noskov

*

9.0

6

Belyshev

*

9.0

7

Gubanov

*

8.5

8

Morshchikhin

*

8.5

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.


Shakhmatnyj Listok 9-1928
database of games in PGN format moscow28.zip(games of 105)