Championship of North Region Vologda 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Kutuzov

*

1/2

1/2

1

1

1

1

1

6.0

2

Galfter

1/2

*

1

1/2

1/2

1

1/2

1

5.0

3

Stepanov

1/2

0

*

1

1/2

1

1

1/2

4.5

4

Mezenev

0

1/2

0

*

0

1

1

1

3.5

5

Bugstein

0

1/2

1/2

1

*

1/2

1

0

3.5

6

Poliansky

0

0

0

0

1/2

*

1/2

1

2.0

7

Nikolsky

0

1/2

0

0

0

1/2

*

1

2.0

8

Sokolov

0

0

1/2

0

1

0

0

*

1.5


Shakhmaty 8-1928,Shakhmatnyj Listok 15-1928 251 page
database of games in PGN format ch_nor28.zip( games of 28)