Championship of Dnepropetrovsk- 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Minkovsky

*

12.0

2

Reshetov

*

11.5

3

Tiutin

*

11.5

4

Shapiro

*

11.5

5

Vertogradov

*

10.5

6

Kaem Y.

*

10.0

7

Pilenko

*

10.0

8

Dilman

*

10.0

9

Dvoskin

*

8.5

10

Istomin

*

7.0

11

Yakubovsky

*

7.0

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.


Shakhmaty 7-1928,Shakhmatnyj Listok 11-1928 189 page
database of games in PGN format ch_dne28.zip(games of 136)