Championship of Bashkiria Ufa 15-23.7.1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Kryzhanovsky

*

1

1

1

1

0

1

1

6.0

2

Kataev

0

*

1

0

1/2

1

1

1

4.5

3

Kudriashev

0

0

*

1

1/2

1

1

1

4.5

4

Nedospasov

0

1

0

*

1

0

1

1

4.0

5

Poliansky

0

1/2

1/2

0

*

1

1

1

4.0

6

Petrov

1

0

0

1

0

*

0

0

2.0

7

Kanenberg

0

0

0

0

0

1

*

1

2.0

8

Yunovtsev

0

0

0

0

0

1

0

*

1.0


Shakhmatnyj Listok 15-1928 250 page
database of games in PGN format ch_bas28.zip( games of 28)