Olympiad of Leningrad- 1927(1 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Perfiliev A.

*

11.0

2

Ravinsky G.

*

11.0

3

Pankratiev

*

10.5

4

Kagan M.

*

10.0

5

Rabyshko

*

9.5

6

Belchikov

*

8.5

7

Petrov

*

8.0

8

Deibner

*

7.5

9

Tyshko

*

7.0

10

Vasiliev

*

5.5

11

Benediktov

*

4.5

12

Shiriaev

*

4.5

13

Borisov

*

3.5

14

Kholodenko

*

3.0

15

Bukharov

*

0.0

16

Nikolaev

retired

Olympiad of Leningrad- 1927(2 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Uspensky B.

*

10.0

2

Ostrovsky P.

*

9.5

3

Lisitsyn G.

*

9.5

4

Salmin

*

9.5

5

Dmitrevsky

*

8.0

6

Mukhin

*

7.0

7

Kojalovich B.

*

6.5

8

Berens

*

6.5

9

Polonsky

*

6.5

10

Arkin

*

5.5

11

Vait

*

5.5

12

Ioffe

*

4.0

13

Zverev

*

3.0-retired

14

Fetting

*

retired

15

Orlov

retired

16

Varentsov

retired

Olympiad of Leningrad- 1927(3 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Florov

*

12.5

2

Rivlin

*

11.5

3

Yuriev B.

*

11.5

4

Chekhover V.

*

11.0

5

Loveiko

*

10.5

6

Fedoseev

*

9.5

7

Miasoedov

*

9.0

8

Radin

*

9.0

9

Baryshev

*

8.0

10

Marach I.

*

6.5

11

Liberman

*

5.5

12

Liukhin

*

5.5

13

Rats

*

3.0

14

Sheinin

*

3.0

15

Ulasevich

*

3.0

16

Berman

1.5

Olympiad of Leningrad- 1927(4 group)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Kurenkov

*

12.0

2

Feldman

*

11.5

3

Alatortsev V.

*

11.0

4

Zek

*

10.5

5

Gorfinkel A.

*

10.5

6

Shchipunov

*

8.5

7

Gessen

*

8.0

8

Nessler

*

8.0

9

Dobrotvorsky

*

7.5

10

Sokolov

*

7.0

11

Varvich

*

6.0

12

Breitman

*

6.0

13

Marach Y.

*

5.5

14

Yuriev N.

*

5.0

15

Vtorov

*

2.0

16

Zlotov

1.5


Shakhmatnyj Listok 11-1927 172 page
database of games in PGN format olylen27.zip(1 games of 105)