Championship of Novosibirsk- January 1927

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Vorchenko V.

*

8.0

2

Komarov P.

*

6.0

3

Rassokhin V.

*

5.5

4

*

.

5

Pereleshin

*

.

6

Vasiliev

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.


Sovetskaya Sibir 10-1927 4p
database of games in PGN format ch_nov27.zip(2 game of 45)