Championship of Zaporozhie- April-May 1926

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Gostishchev

*

17.0

2

Slonim

*

16.0

3

Osadchenko

*

14.5

4

Belenky

*

14.5

5

Mitkalev

*

14.0

6

Lozinsky

*

14.0

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.

18

*

.

19

*

.

20

*

.


Shakhmatnyj Listok 13-1926
database of games in PGN format ch_zap26.zip(games of 190)