Championship of Poltava- 1926

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Gurovich

*

10.5

2

Lastovetz

*

9.0

3

Shabelnitsky

*

9.0

4

Lisovsky

*

7.0

5

Gurinov

*

5.5

6

Rivkin

*

5.5

7

Andreev

*

5.0

8

Kosoi

*

5.0

9

Sheinman

*

4.0

10

Kovalenko

*

2.0

11

Guliy

*

1.5

12

Kachanov

*

1.0


Shakhmatnyj Listok 10-1926
database of games in PGN format ch_pol26.zip( games of 66)