Team championship of Leningrad "Trade Unions"- 1926

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Sovtorgsluzhashchie

*

23.5

27

30.5

33.5

32.5

37

44.5

41

30

43

48

33

46.5

470.0

2

Metallisty

26.5

*

27.5

35

32.5

32

30.5

41

42

40

41

44

48

41.5

468.5

3

Rabpros

23

23.5

*

21

29

37

23.5

19.5

40.5

40.5

36

40.5

27.5

47.5

419.0

4

Khimiki

19.5

20

29

*

22

28

34.5

33.5

35

35.5

46

30

41

44

409.0.

5

Zheleznodorozhniki

16.5

17.5

21

28

*

27

21

34.5

34.5

38

39.5

42.5

44

27

391.0

6

Pishchevik+Narpit

17.5

18

12

23

23

*

23.5

32

35

31.5

37.5

39.5

39.5

41

373.0

7

Sorabis

13

21.5

21.5

15.5

30

26.5

*

20.5

22.5

28.5

35.5

22

33.5

41

332.5

8

Lechebniki

5.5

19

30.5

20.5

15.5

19

29.5

*

26.5

29.5

31.5

25.5

41.5

39

333.0

9

Vodniki

9

8

9.5

15

15.5

14

27.5

23.5

*

34

22

27

31.5

35.5

272.0

10

Shveiniki+Stroiteli

13

10

10.5

6.5

11

18.5

8.5

10.5

10

*

30.5

35

41.5

20

225.5

11

Pechatniki

7

7

7

4

10.5

12.5

14.5

21.5

21

19.5

*

38

27.5

39

224.0

12

Kommunalshchiki

2

9

6.5

20

7.5

12.5

28

24.5

14

15

12

*

27.5

17

195.5.

13

Narsviaz

17

2

14.5

4

6

10.5

16.5

9.5

18.5

8.5

14.5

22.5

*

24

168.0

14

Tekstilshchiki

3.5

8.5

2.5

3

14

4

9

10

9.5

21

1

25

26

*

147.0


Shakhmatnyj Listok 6-1926 89 page
Sovtorgsluzhshchie: Levenfish G. 2-2,Gotgilf S. 2-2,Romanovsky P. 4-4,Kubbel A. 0.5-4, Vainstein S. 8-10,Golubev I. 4-10,Vait 7-7,Zhilin 10.5-14,Ravinsky G. 11-12, Ostrovsky P. 9-12,Chekhover V. 11-12,Alatortsev V. 12.5-13
Rabpros: Iljin-Genevsky A.,
Khimiki: Kubbel L.,
database of games in PGN format ch_lgs26.zip(1 games of 4550)