Championship of Volga Region- Kazan 17-28.5.1925

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Kosolapov N.-Kazan

*

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1

1

1

1

8.5

2

Izmailov P.-Omsk

1/2

*

0

1

1

1/2

1

1

1

1

1

8.0

3

Gringauz D.-Samara

0

1

*

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

7.5

4

Adrianovsky V.-Izhevsk

0

0

0

*

1

1

1

1

1

1

1/2

6.5

5

Khrustalev A.-Kazan

1/2

0

1/2

0

*

1

1

1

0

1

1

6.0

6

Segel M.-Kazan

1/2

1/2

1/2

0

0

*

1/2

1/2

1

1

1/2

5.0

7

Gabelev A.-Kostroma

0

0

1/2

0

0

1/2

*

1/2

1

1

1/2

4.0

8

Malygin-Tver

0

0

0

0

0

1/2

1/2

*

1

1/2

1/2

3.0

9

Sergeev S.-Izhevsk

0

0

0

0

1

0

0

0

*

1/2

1

2.5

10

Vvedensky V.-Ulianovsk

0

0

0

0

0

0

0

1/2

1/2

*

1

2.0

11

Shubnikov A.-Nizhny Novgorod

0

0

0

1/2

0

1/2

1/2

1/2

0

0

*

2.0


"Shakhmaty" 6-1925 page 96
database of games in PGN format ch_vrg25.zip(games of 55)