Championship of Smolensk- 1925

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Vygodchikov K.

*

16.0

2

Kaplan

*

11.5

3

Snel V.

*

11.5

4

Belavenets S.

*

10.0

5

Shchedrovitsky

*

9.5

6

Shimanovich

*

9.5

7

Bikinkevich

*

9.0

8

Sherman

*

9.0

9

Kozhevnikov

*

8.5

10

Urlaub

*

7.5

11

Khaikin

*

7.0

12

Dmitriev

*

6.0

13

Nekrasov

*

5.0

14

Dziavoruk

*

4.5

15

Lesli

*

4.5

16

Snel B.

*

4.0

17

Bocharov

*

3.0

18

Gize

*

retired


"64" 4-1925 page 2, Shahmatnyj Listok 5-6-1925

database of games in PGN format ch_smo25.zip(1 games of 136)