Championship of Novo-Nikolaevsk(Novosibirsk now)- 1925

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Komarov P.

*

9.5

2

Rossikhin V.

*

7.0

3

Pereleshin L.

*

7.0

4

Mazan B.

*

6.0

5

Bortin

*

5.0

6

Zubov

*

4.5

7

Vladislavlev

*

4.0

8

Kalugin M.

*

3.5

9

Burliand M.

*

3.5

10

Itin V.

*

2.0

11

Kolomytsky

*

2.0

"64"- 7-8-1925 page 8
database of games in PGN format ch_nov25.zip( games of 55)