Championship of Nizhny Novgorod- 1925

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Krakovsky N.

*

8.0

2

Bautin N.

*

7.0

3

Dubinin P.

*

6.0

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.


Bychkov,Shahmatnyj Gorkiy,1985 13 page
database of games in PGN format ch_nng25.zip( games of 45)