Championship of Poltava- 20.1-24.2.1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Lastovetz G.

*

11.5

2

Yanchuk

*

10.5

3

Gurovich

*

8.5

4

Shabelnitsky

*

7.0

5

Makhlin

*

7.0

6

Andreev

*

6.5

7

Biriukov

*

5.5

8

Liubovich

*

4.5

9

Pavlov

*

4.0

10

Guliy

*

4.0

11

Makhlin D.

*

4.0

12

Sheinman

*

3.0

13

Tkachuk

*

2.0


Shahmatnyj Listok 4-1924
database of games in PGN format ch_pol24.zip( games of 78)