Championship of Krasnodar- 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Burmistrov G.

*

11.0

2

Semiganovsky G.

*

7.5

3

Tomich N.

*

7.0

4

Tiulin N.

*

7.0

5

Kolesnikov V.

*

6.5

6

Zapolsky V.

*

6.0

7

Shaposhnikov I.

*

5.5

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Shahmaty 4-1924 55 page,Shahmatnyj Listok 7-1924
database of games in PGN format ch_kra24.zip(games of 66)