Championship of Rostov-on-Don- 1923

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Onufriev

*

9.0

2

Argunov V.

*

8.5

3

Pritsker

*

8.5

4

Didrikhson B.

*

7.5

5

Slobodskoi

*

5.5

6

Arsh

*

5.5

7

Rudnev

*

5.5

8

Matsievsky

*

5.0

9

Nemtsov

*

4.5

10

Zarakhovich

*

4.5

11

Pavlov

*

2.0

12

*

.


Shahmatnyj Listok 9-10 1923 38p
database of games in PGN format ch_ros23.zip(games of 66)