Tournament of amateurs- Petrograd September 1921(Group A)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Gotgilf S.

*

5.5

2

Kamkin

*

4.5

3

Gorfinkel

*

4.0

4

Demchinsky

*

4.0

5

Vivien

*

3.5

6

Chekhovich

*

3.5

7

Tigranov

*

3.0

8

Ivanov

*

0.0

Tournament of amateurs- Petrograd September 1921(Group B)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Gofmeister

*

6.5

2

Smirnov

*

6.0

3

Korneev

*

5.0

4

Osipov

*

5.0

5

Belov

*

4.0

6

Vainshtein F.

*

3.0

7

Shteingard

*

3.0

8

Sarafannikov

*

2.0

9

Shteinberg

*

1.5

Tournament of amateurs- Petrograd September 1921(Group C)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Zegzhda

*

6.5

2

Strakhovich

*

5.5

3

Chebyshev-Dmitriev

*

5.5

4

Dmitriev

*

4.0

5

Bogorad

*

3.5

6

Mukhin

*

3.5

7

Batyrev

*

3.0

8

Rudin

*

2.5

9

Gessen

*

1.0


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 23-1921 2 page
database of games in PGN format petroc21.zip( games of 100)