Championship of community "Volnaya filosofskaya assotsiatsia"- Petrograd June 1921(General)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Rabinovich I.

*

11.0

2

Molchanov E.

*

8.5

3

*

.

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Championship of community "Volnaya filosofskaya assotsiatsia"- Petrograd June 1921

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Demchinsky B.

*

6.0

2

Koyalovich N.

*

5.0

3

Ivanov

*

4.0

4

Chebyshev-Dmitriev

*

4.0

5

Vivien

*

3.5

6

Pestovsky

*

3.5

7

Khlebnikov

**

2.0

8

Danilevsky

*

0.0


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 11-1921 2 page
database of games in PGN format ch_vfa21.zip(games of 28)