Championship of Kazan- May 1921

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Tikhenko S.

*

5.0

2

Konstansky

*

5.0

3

Chernenko

*

3.5

4

Segal

*

3.0

5

Ado

*

2.5

6

Vat

*

2.0

7

Ayupov

*

0.0


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 9-1921 2 page
database of games in PGN format ch_kaz21.zip(games of 21)