Championship of Kharkov- 1.5-15.6.1921

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Yanushpolsky I.

*

9.0

2

Likhtenstein

*

8.5

3

Rudnev N.

*

8.0

4

Alekhin Alexey

*

8.0

5

Gottesman

*

7.0

6

Kalif

*

5.5

7

Krichevsky

*

5.0

8

Messelevsky

*

5.0

9

Bushel

*

5.0

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 26-1921 2 page
database of games in PGN format ch_har21.zip(games of 66)