National Tournament of 1 category- Moscow October 1915

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Alekhin A.

*

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

+

10.5

2

Nenarokov V.

0

*

1

1/2

0

1

1

1

1

1

1

+

8.5

3

Iordansky P.

1/2

0

*

1

1/2

1

1

1/2

1

1

1/2

+

8.0

4

Zubarev N.

0

1/2

0

*

1

1

0

1

1/2

1

1

1

7.0

5

Rabinovich G.

0

1

1/2

0

*

0

1

1/2

1

1

1

1

7.0

6

Grigoriev N.

0

0

0

0

1

*

1/2

1

1

0

1

+

5.5

7

Gertsyk R.

0

0

0

1

0

1/2

*

0

1

0

1

+

4.5

8

Tselikov N.

0

0

1/2

0

1/2

0

1

*

1/2

1

0

1

4.5

9

Pereltsveig V.

0

0

0

1/2

0

0

0

1/2

*

1

1

-

3.0

10

Aleksandrov N.

0

0

0

0

0

1

1

0

0

*

0

1/2

2.5

11

Nazarovsky S.

0

0

1/2

0

0

0

0

1

0

1

*

0

2.5

12

Frenkel L.

-

-

-

0

0

-

-

0

-

1/2

1

*

1.5(5)-retired


Kogan M. Chess history of USSR,1938 376 page
Kogan M. Istoriya shahmatnoy igry v Rossii,1927 190 page
Shahmatnyj Vestnik 1-1916 1 page
database of games in PGN format moscoa15.zip(39 games of 66)