Tournament of 3 category- Moscow 1914

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Baranov H.

*

.

2

Beltsov

*

.

3

Velichkin

*

.

4

Latukhin

*

.

5

Levitsky R.

*

.

6

Murashkintsev

*

.

7

Soloviov

*

.

8

Sukhostav

*

.

9

Tatarinov

*

.

10

Teplitsky

*

.

11

Shishkin

*

.

12

Shustov

*

.


Shahmatnyj Vestnik 7-1914 113 page
database of games in PGN format moscob14.zip(games of 66)