Tournament- Simbirsk 1911

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Stepanov

*

5.5

2

Ksandrov

*

5.0

3

Zhelvatykh

*

.

4

Polianov

*

2.5

5

Kurdiumov

*

2.0

6

Aleshinsky

*

1.0

7

Khmelev

*

1.0


Shahmaty 2-1911 58 page
database of games in PGN format simbir11.zip(games of 21)