Tournament of Moscow chess community- March 1909

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Goncharov A.

*

0

1

1

1

1

1

1

+

1

+

9.0

2

Rozanov V.

1

*

1

1

1

1

0

1

1

1/2

+

8.5

3

Tselikov N.

0

0

*

1

1/2

1

1

1

1

1

1

7.5

4

Seleznev P.

0

0

0

*

1

1

1

1

1

1

1

7.0

5

Alekhin A.

0

0

1/2

0

*

1

1

1

1

1

1

6.5

6

Liubimov B.

0

0

0

0

0

*

1

1

1

1

+

5.0

7

Pereltsveig V.

0

1

0

0

0

0

*

0

1

1

1

4.0

8

Bobrov P.

0

0

0

0

0

0

1

*

0

1

1

3.0

9

Favorsky A.

-

0

0

0

0

0

0

1

*

1

1

3.0

10

Rubtsov N.

0

1/2

0

0

0

0

0

0

0

*

+

1.5

11

Cherniavsky B.

-

-

0

0

0

-

0

0

0

-

*

0.0

12

Klempner M.

retired


Neishtadt,Pak-Kniaz Myshkin shahmatnogo tsarstva,2007 11 page, Shaburov - Nepobezhdennyj chempion,1992 46 page
Shahmatnoe Obozrenie 1-4-1909 71 page
database of games in PGN format moscoa09.zip(2 games of 50)