Tournament-gandikap- Kazan June 1909

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Kosolapov N.-Kazan

*

1

1

1

1

1/2

1

1

1

1

1

9.5

2

Liutze V.-Petersburg

0

*

1

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1

8.0

3

Ovsiannikov B.-Kazan

0

0

*

1

1/2

1/2

1

1

1

1

1

7.0

4

Viakhirev A.-Nizhny Novgorod

0

0

0

*

1

1

1/2

1

1

1

1

6.5

5

Konstansky B.-Kazan

0

0

1/2

0

*

1/2

0

1

1

1

1

5.0

6

Gerken E.

1/2

1/2

1/2

0

1/2

*

0

1/2

1

1/2

1

5.0

7

Prede G.

0

0

0

1/2

1

1

*

1

0

0

1

4.5

8

Ukhtomsky P.-Kazan

0

0

0

0

0

1/2

0

*

1

1

1

3.5

9

Zolotin G.-Kineshma

0

0

0

0

0

0

1

0

*

1

1

3.0

10

Shtern I.

0

1/2

0

0

0

1/2

1

0

0

*

1

3.0

11

Ukhtomsky N.-Petersburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

0.0

12

Danilov M.

retired

13

Mislavsky A.

retired

14

Ukhtomsky G.

retired


Khasanov-Ocherki istorii shahmat v Tatarii,Kazan,2014 34 page
Shahmatnoe Obozrenie 5-8-1909 235 page
database of games in PGN format kazan09.zip(1 games of 55)