Tournament-gandikap in Technological institute- St.Petersburg 1902

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Panchenko

*

14.5

2

Liukhin

*

14.5

3

Raspopov

*

14.5

4

Timchenko

*

12.0

5

Smyslov V.(s)

*

.

6

Toluzakov

*

.

7

Zhukovsky

*

.

8

Zanegin

*

.

9

Kirpichnikov S.

*

.

10

Matveev

*

.

11

Chelnokov

*

.

12

Eliseev B.

*

.

13

Eismont

*

.

14

Golembiovsky

*

.

15

Zamiatin

*

.

16

Mering

*

.

17

Ostrovsky

*

.

18

Shternberg

*

.


Shahmatnoe Obozrenie 54(12)-1902
database of games in PGN format peterh02.zip(games of 153)