Tournament- Dnepropetrovsk 1902

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Foniakov

*

.

2

Aksenov

*

.

3

Rebinin

*

.

4

Stefansky

*

.

5

Karpov

*

.

6

Maryanovsky

*

.

7

Fingergut

*

.

8

Shidlovsky

*

.

9

Epstein

*

.

10

Vorozheikin

*

.

11

Davidovsky

*

.

12

Paliy

*

.

13

Malevinsky

*

.

14

Pokhvisnev

*

.

15

Silchevsky

*

.


Shahmatnoe Obozrenie 50-51(8-9)-1902
database of games in PGN format dnepri02.zip( games of 105)